JUDr. Zdeňka Válková & Mgr. Michaela Sochová
 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZVODY

 
Rozvod je složitý etický, právní a společenský problém, který přesahuje z oblasti rodinného práva i do dalších oblastí. Vše kolem rozvodu je stresující záležitostí všech členů rodiny. Pokud toužíte vyřešit tuto životní etapu rychle a bez zbytečných průtahů, oslovte naší advokátní kancelář v Brně, která se specializuje na rozvody a rodinné právo.

 
 
 
 

Rozvod rychle, snadno a bezbolestně?

 

Specializujeme se na rodinné právo

 
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • výživa a výchova nezletilých dětí
 • styk s nezletilými dětmi
 • výživné zletilých dětí
 • výživné manželky či manžela
 • výživné rozvedené manželky či manžela
 • opatrovnictví
 •  
   
   
  Vše kolem rozvodu je s námi řešitelné. Oslovte naši advokátní kancelář v Brně, která se specializuje na rozvody a rodinné právo a zajišťuje úplný právní servis při rozvodu manželství.

  Poskytujeme předrozvodové poradenství, zastupujeme v rozvodovém řízení, při vypořádání společného jmění manželů, ve věcech výkonu rodičovské odpovědnosti k nezletilým dětem, v řízení o výživné nezletilých, zletilých dětí, v řízení o výživné manžela či manželky, bývalého manžela či manželky.

  Zpracováváme dohody o vypořádání společného jmění manželů a dohody o výkonu rodičovské odpovědnosti k neztletilým dětem pro dobu do i pro dobu po rozvodu manželství. Snažíme se dojit k nejlepšímu řešeni pro Vás.

  První konzultace bude poskytnuta zdarma při převzetí právního zastoupení.
  Při komplexních právních službách v dané oblasti nabízíme zvýhodněné cenové balíčky právních služeb.

  Nebojte se nám zavolat, našich cen se nemusíte bát. Účtujeme podle advokátního tarifu (vyhláška 177/1996 Sb.), avšak při komplexním řešení Vašich právních záležitostí je možno dohodnout i individuální smluvní cenu.
   
   
   
   
   

  Vše kolem rozvodu je s námi řešitelné

   
  Oslovte naši advokátní kancelář v Brně , která se specializuje na rozvody a rodinné právo a zajišťuje úplný právní servis při rozvodu manželství.